Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Sẽ sửa quy định về trình độ tin học, ngoại ngữ trong tiêu chuẩn giáo viên dạy nghề

Lê Long Hải - 14:41 01/06/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp hiện nay trong đó có yêu cầu trình độ ngoại ngữ, tin học được thực hiện theo Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH hay Thông tư số 21/2020/TT-BLĐTBXH?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Hiện tại, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư (dự kiến ban hành trong tháng 6/2022), trong đó có sửa đổi, bổ sung quy định về trình độ tin học, ngoại ngữ trong tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của nhà giáo quy định tại Điểm c và Điểm d, Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp theo hướng bảo đảm thống nhất với quy định về trình độ tin học, ngoại ngữ trong tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo quy định tại Thông tư số 21/2020/TT-BLĐTBXH.

Trong thời gian chờ ban hành Thông tư nói trên, quy định về trình độ tin học, ngoại ngữ trong tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của nhà giáo thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top