Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Thạc sĩ gây mê hồi sức đã đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề?

Nguyễn Đức Nhân - 12:05 17/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi tốt nghiệp thạc sĩ gây mê hồi sức. Theo quy định, tôi không thấy cấp chứng chỉ hành nghề cho chuyên khoa lẻ, nhưng theo trả lời trên Cổng TTĐT Bộ Y tế, nếu có bằng thạc sĩ gây mê hồi sức kèm 18 tháng gây mê hồi sức thì vẫn được cấp chứng chỉ gây mê hồi sức. Xin hỏi, trường hợp thạc sĩ gây mê hồi sức cộng 18 tháng gây mê hồi sức có được cấp chứng chỉ hành nghề gây mê hồi sức không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Theo Điều 15 của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, quy định về nguyên tắc đăng ký hành nghề: "Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề phải đăng ký thực hành phù hợp với văn bằng chuyên môn được đào tạo".

Do vậy, người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề có văn bằng bác sĩ y khoa (bác sĩ đa khoa), khi hoàn thành khóa học và được cấp văn bằng thạc sĩ chuyên ngành gây mê hồi sức, nếu muốn được cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn gây mê hồi sức cần thực hành thực hành 18 tháng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 24 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top