Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Thương binh có được hưởng thêm chế độ mất sức lao động?

Nguyễn Vĩnh Phúc - 14:16 07/08/2022

Chi tiết câu hỏi

Ông Hà Ngọc Anh về nghỉ mất sức lao động từ năm 1981 (nhưng bị cắt chế độ mất sức lao động từ năm 1986), là thương binh (81%) và được hưởng chế độ thương tật. Vậy, trường hợp của ông Hà Ngọc Anh có được hưởng thêm chế độ mất sức lao động theo Nghị định số 131/2021NĐ-CP không? Nếu được thủ tục hồ sơ như thế nào và liên hệ với cơ quan nào để được giải quyết?

Trả lời

Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực từ ngày 15/2/2022.

Căn cứ Điều 44 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, thương binh đồng thời là người đang hưởng mất sức lao động được hưởng thêm chế độ thương binh không phụ thuộc điều kiện về thời gian công tác hay việc đã giám định gộp tỷ lệ thương tật và bệnh tật.

Trường hợp đang hưởng chế độ thương binh nếu đề nghị giải quyết thêm chế độ mất sức lao động đề nghị ông liên hệ cơ quan BHXH địa phương, là cơ quan quản lý hồ sơ mất sức lao động để được xem xét, trả lời theo thẩm quyền.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top