Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Trường hợp nào có thể lựa chọn nghỉ hưu sớm?

Nguyễn Trung - 07:41 05/07/2021

Chi tiết câu hỏi

Người lao động đã có đủ 15 năm làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có bắt buộc phải nghỉ hưu trước 5 năm so với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường hay không?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 18, Khoản 1 Điều 54 Luật BHXH năm 2014 thì quyền của người lao động được tham gia và hưởng các chế độ BHXH theo quy định; điều kiện hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động là có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ. Đối với người lao động đã có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được giảm tối đa 5 tuổi so với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường.

Như vậy, người lao động khi có đủ 20 năm đóng BHXH và đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có thể lựa chọn nghỉ hưu trước tuổi nhưng không được quá 5 tuổi theo quy định của pháp luật.

Pháp luật về BHXH hiện hành không có quy định người lao động có đủ 15 năm làm việc trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm bắt buộc phải nghỉ hưu trước 5 năm.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top