Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Trường liên cấp tính giảm định mức giờ dạy thế nào?

Trần Vĩnh Thụy - 08:49 04/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi đang công tác tại trường tiểu học và THCS (trường liên cấp). Trường tôi có giáo viên A kiêm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch công đoàn trường (giáo viên A thuộc biên chế cấp THCS). Theo Điểm c Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/3/2016, đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, định mức giảm giờ dạy cho giáo viên làm công tác công đoàn không chuyên trách được tính theo định mức giảm giờ dạy cao nhất đã quy định cho mỗi cấp học. Với nội dung này thì ở trường tôi có 2 cách hiểu: (1) Giáo viên A cho rằng đây là trường liên cấp nên giáo viên A phải được giảm định mức giờ dạy cao nhất tức là giảm 4 tiết/tuần theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 3 dành cho giáo viên tiểu học. (2) Lãnh đạo nhà trường cho rằng giáo viên A thuộc biên chế cấp THCS nên chỉ được giảm 3 tiết/tuần theo quy định tại Điểm a Khoản 2 dành cho giáo viên THCS. Tôi xin hỏi, cách hiểu nào là đúng, giáo viên A được giảm 3 tiết/tuần hay 4 tiết/tuần?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT:

"Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, định mức giảm giờ dạy cho giáo viên làm công tác công đoàn không chuyên trách được tính theo định mức giảm giờ dạy cao nhất đã quy định cho mỗi cấp học".

Trong đó, theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT thì giáo viên làm Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách trường tiểu học được giảm 4 giờ dạy trong một tuần, trường THCS được giảm 3 giờ dạy trong một tuần.

Do đó, trường hợp này giáo viên A kiêm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch công đoàn của trường tiểu học và THCS được giảm định mức tiết dạy như giáo viên kiêm nhiệm Phó Chủ tịch công đoàn trường tiểu học.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top