Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Văn bằng công nghệ sinh học có được hành nghề xét nghiệm?

Trần Trung Hà - 20:13 08/09/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi làm việc tại khoa xét nghiệm bệnh viện từ năm 2012 đến nay, đã có văn bằng chuyên ngành công nghệ sinh học và chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật xét nghiệm thời gian 6 tháng tại trường Đại học Y Dược TPHCM. Trong quá trình làm việc, hằng năm tôi đều được đào tạo về chuyên khoa xét nghiệm. Tôi làm hồ sơ xin được cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa xét nghiệm nhưng được trả lời không được cấp, do tôi tốt nghiệp cử nhân công nghệ sinh học. Xin hỏi, tôi cần làm gì mới được cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điểm c Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định: Văn bằng cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ trình độ đại học phải kèm theo chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học về xét nghiệm với thời gian đào tạo ít nhất là 3 tháng hoặc văn bằng đào tạo sau đại học về chuyên khoa xét nghiệm.

Theo quy định trên, chỉ có văn bằng cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ trình độ đại học được cấp chứng chỉ hành nghề sau khi được đào tạo và có chứng chỉ, giấy chứng nhận đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học về xét nghiệm với thời gian đào tạo ít nhất là 3 tháng.

Văn bằng công nghệ sinh học của ông không thuộc quy định trên.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top