Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Y sĩ có được cấp bổ sung hoạt động chuyên môn kỹ thuật viên?

Đỗ Anh Tuấn - 22:01 26/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi đã có chứng chỉ hành nghề y sĩ, sau đó tôi học thêm cao đẳng kỹ thuật hình ảnh y học. Xin hỏi, khi đủ thời gian thực hành tôi muốn được cấp bổ sung phạm vi hoạt động tại chứng chỉ hành nghề có được không, hay phải cấp mới?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Người đã được cấp chứng chỉ hành nghề là y sĩ, khi hoàn thành khóa học và được cấp văn bằng Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học, tiếp tục thực hành 9 tháng theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 24 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh thì được cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn từ y sĩ sang kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh (hình ảnh y học), không cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn được vì y sĩ và kỹ thuật viên là 2 chức danh hành nghề khám bệnh, chữa bệnh khác nhau.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top