Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Bổ sung hoạt động chuyên môn cần chứng chỉ hay chứng nhận?

Trần Cường - 09:08 12/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Trước đây, khi học xong các khóa đào tạo phẫu thuật miệng, hàm mặt, chỉnh nha, implant,... các bác sĩ sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo liên tục để làm căn cứ mở rộng phạm vi hoạt động. Hiện nay, các cơ sở đào tạo thông báo, sẽ không cấp chứng chỉ đào tạo liên tục, chỉ cấp chứng nhận đào tạo liên tục theo Thông tư số 32/2023/TT-BYT. Tôi xin hỏi, nếu hiện tại tôi đi học các khóa đào tạo như trên và chỉ được cấp chứng nhận đào tạo liên tục thì khi nộp hồ sơ lên Sở Y tế tôi có được bổ sung phạm vi hành nghề không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay chứng chỉ đào tạo được sử dụng để xét cấp phạm vi hành nghề lần đầu là chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản được cấp sau ngày 1/1/2024, chứng chỉ này phải đáp ứng theo quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Chứng chỉ đào tạo liên tục hiện nay không được sử dụng để cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn mà chỉ được sử dụng để cấp bổ sung danh mục kỹ thuật liên quan đến chứng chỉ đào tạo.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top