Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Căn cứ lấy mẫu ADN thân nhân để xác định danh tính liệt sĩ

Phạm Thanh Hải - 13:43 12/12/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi là cháu nội của liệt sĩ. Xin hỏi, có thể lấy mẫu ADN của tôi để làm xét nghiệm ADN xác nhận thông tin đối với ông nội tôi hay không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 146 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì việc lấy mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ để đối chứng được thực hiện như sau:

"Lấy mẫu để đối chứng ADN theo dòng mẹ của liệt sĩ (sau đây gọi chung là mẫu đối chứng thân nhân liệt sĩ) trong các trường hợp hài cốt liệt sĩ hoặc mộ liệt sĩ còn thiếu hoặc không có thông tin quy định tại Khoản 1 Điều này, có thông tin về nhân thân".

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top