Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Căn cứ xác định công chức

Nguyễn Phi - 15:29 24/08/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi đăng ký tham gia kỳ thi tuyển dụng công chức do UBND tỉnh tổ chức và trúng tuyển vị trí chuyên viên, vào làm việc tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các quyết định thi tuyển, kế hoạch, thông báo đều ghi là công chức. Tuy nhiên khi tìm hiểu các quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP thì tôi không được xác định là công chức và khi nhận được quyết định tuyển dụng thì ghi là tuyển dụng người làm việc. Xin hỏi, tôi có phải là công chức và có được hưởng phụ cấp công vụ theo quy định tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Quy định về những người là công chức được thực hiện theo Luật Cán bộ, Công chức, Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ và Thông tư 08/2011/TT-BNV ngày 2/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP.

Đồng thời, phạm vi và đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ được quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông Nguyễn Phi liên hệ với tỉnh Vĩnh Long (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top