Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Căn cứ xác định người có công giúp đỡ cách mạng

Trần Anh Túc - 16:53 28/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Theo quy định tại Điều 38 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, người có công giúp đỡ cách mạng là người đã có thành tích giúp đỡ cách mạng trong lúc khó khăn, nguy hiểm và được Nhà nước khen tặng thuộc một trong các trường hợp: người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân, Huy chương Kháng chiến. Tôi xin hỏi các trường hợp như nêu trên được hiểu như thế nào? Gia đình có công giúp đỡ cách mạng có được Chủ tịch nước tặng Huân, Huy chương kháng chiến không? Thân nhân của người được tặng Huân, Huy chương kháng chiến có được hưởng chế độ không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Quy định "Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương, Huy chương kháng chiến" là một diện người có công giúp đỡ cách mạng theo quy định tại Điều 38 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 9/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Huân chương, Huy chương kháng chiến theo quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng, đề nghị ông liên hệ với cơ quan thi đua, khen thưởng để được xem xét, trả lời theo thẩm quyền.

Thân nhân của người có công giúp đỡ cách mạng được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định tại Điều 40 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14.

Điều 39 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 quy định chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top