Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Căn cứ xác nhận người có công với cách mạng

Lý Quân - 08:34 22/02/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, trường hợp được thưởng Huân chương Chiến công hạng 3, đang hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg thì có được xác nhận là người có công với cách mạng hay không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 35, Điều 36 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 quy định: Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế là người tham gia kháng chiến và được Nhà nước khen tặng Huân chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến, Huy chương Chiến thắng.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top