Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Căn cứ xét hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề

Trần Minh Thu - 08:49 18/10/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, nhân viên y tế làm việc tại Phòng Kế hoạch tổng hợp - Nghiệp vụ của Trung tâm y tế huyện có thuộc đối tượng viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế không? Được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề bao nhiêu?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập thực hiện theo quy định tại các văn bản: Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ; Nghị định 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/1/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP.

Do bà Thu không đưa cụ thể thông tin về vị trí việc làm, phân công công việc của cấp có thẩm quyền phê duyệt, mã số chức danh nghề nghiệp viên chức nên chưa đủ thông tin để xác định viên chức có thuộc đối tượng là viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế không và được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề là bao nhiêu?

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top