Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Cát dùng cho công trình xây dựng phải được công bố hợp quy

Đặng Khoa Đãm - 11:29 23/07/2022

Chi tiết câu hỏi

Công trình sử dụng vốn đầu tư công có sử dụng vật liệu cát xây dựng để đổ bê tông. Tại thời điểm thi công, cát xây dựng đã được các tổ chức do Bộ Xây dựng cấp giấy chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD, tuy nhiên chưa được Sở Xây dựng công bố hợp quy. Tôi xin hỏi, trong trường hợp nêu trên cát xây dựng có được dùng cho công trình sử dụng vốn đầu tư công hay không, hay phải chờ Sở Xây dựng công bố hợp quy rồi mới được sử dụng?

Trả lời

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Cát xây dựng là sản phẩm hàng hóa được quy định trong QCVN 16:2019/BXD. Do vậy, để cát xây dựng đủ điều kiện lưu thông và sử dụng trong công trình xây dựng cần có công bố hợp quy và Sở Xây dựng địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top