Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển

Trần Đình Giang - 08:08 21/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi được Ban Thường vụ Thành ủy luân chuyển, chỉ định làm Phó Bí thư Đảng ủy phường và được HĐND phường bầu làm Chủ tịch UBND phường ngày 29/8/2022. Trước thời điểm đó, tôi là Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố (là viên chức đơn vị sự nghiệp công lập tự thu chi) hưởng lương hệ số 3,66 và hưởng các chế độ theo quy định. Từ khi chuyển công tác từ viên chức cấp huyện thành cán bộ cấp xã thì Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng vẫn chi trả lương hằng tháng, tuy nhiên không chi trả các khoản phụ cấp khác (tiền lễ, tết,...) theo quy định do chưa có hướng dẫn cụ thể. Tôi hỏi, việc chi trả lương và các khoản phụ cấp (tiền lễ, tết, thêm giờ, thu nhập tăng thêm...) của tôi do đơn vị nào chi trả? Vị trí việc làm của tôi (Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường) có được hưởng phụ cấp công vụ không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Về chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quy định số 65-QĐ-TW, ngày 28/4/2022 của Ban chấp hành Trung ương quy định về luân chuyển cán bộ. Theo đó, cơ quan nơi đến có trách nhiệm thực hiện.

Đối tượng hưởng phụ cấp công vụ thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ. Theo đó, cán bộ, công chức cấp xã thuộc đối tượng hưởng phụ cấp công vụ.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top