Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Chế độ đối với người có công nuôi dưỡng liệt sĩ

Nguyễn Quý Hợi - 07:53 24/08/2021

Chi tiết câu hỏi

Bà nội của tôi là Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Khi bà tôi mất, bố tôi hưởng chế độ người có công nuôi liệt sĩ hằng tháng. Bố tôi cũng vừa mất, thì mẹ của tôi có được hưởng tiếp chế độ không? Sau khi bố tôi mất, gia đình tôi có được hưởng chế độ gì không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Về giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ là người đã nuôi dưỡng khi liệt sĩ dưới 18 tuổi, thời gian nuôi từ 10 năm trở lên.

Nếu trường hợp mẹ của ông đủ điều kiện theo quy định nêu trên thì được xem xét giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.

Về giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ từ trần, theo quy định tại Khoản 5 Điều 20 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng mà chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí. Đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp ưu đãi.

Nếu bố của ông được hưởng trợ cấp hằng tháng đối với người có công nuôi liệt sĩ thì thuộc diện giải quyết chế độ theo quy định nêu trên.

Về chế độ thờ cúng liệt sĩ, theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, người thờ cúng là người được ủy quyền theo quy định của pháp luật, người thờ cúng liệt sĩ là người con hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ, trường hợp không có hoặc không còn con thì người thờ cúng là người được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân (cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con) thì gia đình, họ tộc liệt sĩ thực hiện ủy quyền.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top