Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Chi hỗ trợ các F0 là trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật điều trị tại nhà

Nguyễn Văn Điền - 10:05 17/06/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi mắc COVID-19 (F0) và 4 người trong gia đình tôi thuộc diện tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 (F1), trong đó có hai 2 trẻ em. Gia đình tôi cách ly tại nhà từ ngày 21/12/2021 đến ngày 3/1/2022. Ngày 6/1/2022, tôi đã nộp hồ sơ cho xã đề nghị hỗ trợ tiền ăn nhưng được trả lời là ngừng văn bản chi trả hỗ trợ cho đối tượng nêu trên. Xin hỏi, gia đình tôi có thuộc đối tượng hỗ trợ không?

Trả lời

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An trả lời vấn đề này như sau:

Qua xác minh thực tế ông Nguyễn Văn Điền, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tại xã Bình Quới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An; nghề nghiệp: Công nhân. Kiến nghị phản ánh của ông Điền được UBND xã Bình Quới thông tin như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 6/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

Căn cứ Công văn số 817/LĐTBXH ngày 30/11/2021 của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành về việc lập hồ sơ các đối tượng trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thuộc F0 điều trị COVID-19 tại nhà, F1 cách ly y tế tại nhà được hỗ trợ theo Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

UBND xã tiến hành triển khai và lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày, tiền hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/người đối với các đối tượng trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thuộc F0 điều trị COVID-19 tại nhà, F1 cách ly y tế tại nhà được hỗ trợ theo Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gửi về huyện.

Tuy nhiên, sau đó UBND tỉnh Long An ban hành Văn bản số 150/UBND-VHXH ngày 10/1/2022 về việc thực hiện chi hỗ trợ cho trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật là F0 điều trị tại nhà, đồng thời UBND huyện cũng ban hành Công văn số 68/UBND-VX ngày 12/1/2022 về việc thực hiện chi hỗ trợ cho trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật là F0 điều trị tại nhà.

Theo các văn bản của tỉnh, huyện chỉ quy định hỗ trợ F0 điều trị tại nhà là trẻ em, người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên, người khuyết tật đang hưởng trợ cấp hằng tháng, mức hỗ trợ F0 là 1.000.000 đồng/người.

Ngoài ra, UBND xã chưa nhận được văn bản hướng dẫn nào của cấp trên về hỗ trợ F1 cách ly y tế tại nhà, cũng như hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày đối với F0, F1 điều trị, cách ly tại nhà.

Do đó, căn cứ đối tượng hỗ trợ thì ông Điền và thân nhân của ông không thuộc đối tượng quy định nhận hỗ trợ 80.000 đồng/ngày đối với F0, F1 điều trị, cách ly tại nhà.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top