Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Chủ tịch HĐND xã có làm đại biểu hoạt động chuyên trách?

Võ Văn Tâm - 09:11 12/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp xã chỉ được bố trí 1 Phó Chủ tịch là đại biểu hoạt động chuyên trách. Tôi xin hỏi, vì điều kiện công tác cán bộ, địa phương bố trí Chủ tịch HĐND xã là đại biểu hoạt chuyên trách và không bố trí chức danh Phó Chủ tịch có được không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 32 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019): "Thường trực HĐND xã gồm Chủ tịch HĐND, một Phó Chủ tịch HĐND và các Ủy viên là Trưởng ban của HĐND xã. Phó Chủ tịch HĐND xã là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách".

Theo đó, địa phương cần bố trí đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 32 Luật Tổ chức chính quyền địa phương nêu trên.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top