Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Chủ tịch xã bị bãi nhiệm có còn là công chức?

Hoàng Dư - 10:51 11/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, Chủ tịch UBND xã vi phạm các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, bị khởi tố bị can, chưa đưa ra xét xử nhưng đã bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã, vậy trường hợp này có còn là công chức cấp xã không (trước khi được bầu làm cán bộ cấp xã đã là công chức cấp xã)?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 thì cán bộ bị bãi nhiệm sẽ buộc phải thôi giữ chức vụ do bầu cử trước khi hết nhiệm kỳ.

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì cán bộ thôi giữ chức vụ ở cấp xã trong trường hợp bị bãi nhiệm thì không được tiếp nhận làm công chức cấp xã.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top