Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Chức danh nghề nghiệp nào được phụ cấp ưu đãi nghề 100%?

Ngô Thị Hồng - 14:35 11/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, viên chức đã được bổ nhiệm ngạch kỹ sư, mã số V.05, thường xuyên, trực tiếp làm các nhiệm vụ y tế dự phòng (quản lý sức khỏe trường học, y học lao động và vệ sinh môi trường, xét nghiệm phòng chống dịch bệnh, kiểm nghiệm nước và thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước) tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có được phụ cấp ưu đãi nghề 100% không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập thực hiện theo quy định tại các văn bản: Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ; Nghị định 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLTBYT-BNV-BTC ngày 19/1/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP.

Viên chức có ký tự đầu của mã số chức danh nghề nghiệp V.05 không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề mức 100% theo quy định tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 của Chính phủ.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top