Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Chức danh nghề nghiệp phải tương ứng với vị trí việc làm

Trương Thanh Thy - 09:15 31/05/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi đang giảng dạy tại trường THPT, giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, mã số V.07.04.11 (lương nhóm A1). Tôi đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II, hạng III. Xin hỏi, tôi sẽ được chuyển xếp qua chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II, mã số V.07.05.14 (lương nhóm A2.2) hay xếp vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III, mã số V.07.05.15 (lương nhóm A1)?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 31 Luật Viên chức 2010 quy định việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện theo nguyên tắc:

"a) Làm việc ở vị trí việc làm nào thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm đó;

b) Người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó".

Chức danh nghề nghiệp mà bà Trương Thanh Thy đã được bổ nhiệm không phù hợp với vị trí việc làm hiện tại và cơ quan có thẩm quyền tại địa phương cần phải thực hiện việc xét chuyển từ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS sang chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Về vấn đề này, bà Thy liên hệ với cấp có thẩm quyền theo phân cấp tại địa phương để được hướng dẫn giải quyết.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top