Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Chứng chỉ nào phù hợp để cấp bổ sung phạm vi hành nghề?

Nguyễn Nhật Huy - 07:05 30/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh ngoại khoa. Tôi theo học 8 tháng lớp phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ (tháng 1-9/2021) và đã được cấp chứng chỉ. Xin hỏi, tôi có được cấp bổ sung phạm vi hoạt động chứng chỉ hành nghề y hay không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Công văn số 787/BYT-KCB ngày 2/2/2021 của Bộ Y tế về thực hiện cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề là bác sĩ và Công văn số 6797/BYT-KCB ngày 19/8/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa lần đầu và cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa đối với bác sĩ thì chứng chỉ đào tạo của ông không phù hợp để được cấp bổ sung phạm vi hành nghề do thời điểm bắt đầu đào tạo theo chứng chỉ của ông là sau ngày 9/7/2019.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top