Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Có bắt buộc học nâng cao lớp cao đẳng y sĩ?

Nguyễn Mai - 07:05 30/01/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, những người trong biên chế đang làm việc tại các bệnh viện, trạm y tế, có bắt buộc phải học nâng cao lớp cao đẳng y sĩ không? Sau khi học xong có được chuyển bậc lương không? Nếu không học lớp nâng cao khi chuẩn hóa không còn hệ trung cấp thì có bị cho thôi việc không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 9/1/2023 quy định, người được cấp văn bằng đào tạo y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026 thì không được cấp giấy phép hành nghề đối với chức danh y sĩ.

Như vậy, người được cấp giấy phép hành nghề y sĩ được cấp trước ngày 31/12/2026 không bắt buộc phải học nâng cao lớp cao đẳng y sĩ, vẫn tiếp tục làm việc tại vị trí việc làm và chứng chỉ hành nghề y sĩ trung cấp đã được cấp.

Hiện nay chưa có quy định của pháp luật quy định cho thôi việc đối với y sĩ trung cấp và quy định chuyển xếp lương đối với y sĩ trung cấp.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top