Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Có được bổ sung nhân sự, thiết bị sau thời điểm đóng thầu?

Bùi Thanh Phúc - 09:57 02/06/2023

Chi tiết câu hỏi

Theo tôi tham khảo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn, trường hợp nhân sự chủ chốt, thiết bị, hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung. Tôi xin hỏi, đối với nhân sự chủ chốt, thiết bị, hợp đồng tương tự thay đổi, nhà thầu phải trích xuất từ cơ sở dữ liệu mà nhà thầu đã kê khai trên hệ thống trước thời điểm đóng thầu hay được phép bổ sung nhân sự chủ chốt, thiết bị, hợp đồng tương tự trên hệ thống sau thời điểm đóng thầu?

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp các hợp đồng tương tự, nhân sự, thiết bị thi công chủ yếu của nhà thầu kê khai, đính kèm trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung hợp đồng khác từ hồ sơ năng lực của nhà thầu trên Hệ thống theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 32 Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT (bao gồm cả hợp đồng tương tự, nhân sự, thiết bị thi công chủ yếu của nhà thầu kê khai trong hồ sơ năng lực sau thời điểm đóng, mở thầu).

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top