Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Có được học lại để xét tốt nghiệp?

Phạm Hồng Sơn - 16:26 12/01/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, học sinh lớp 9 không được xét tốt nghiệp do học lực yếu có được học lại lớp 9 vào năm học sau không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b Khoản 2 Điều 7 Quy chế Xét công nhận tốt nghiệp THCS (ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) nêu rõ: "Người học chưa được dự thi, dự xét công nhận tốt nghiệp do xếp loại học lực loại yếu hoặc loại kém được lựa chọn một môn hoặc một số môn trong số những môn học có điểm trung bình cả năm học lớp 9 dưới 5,0 hoặc môn xếp loại chưa đạt để dự kỳ kiểm tra do cơ sở giáo dục tổ chức. Căn cứ kết quả kiểm tra, cơ sở giáo dục xếp loại lại học lực, nếu đạt loại học lực trung bình thì được công nhận tốt nghiệp".

Như vậy, năm học sau học sinh phải đăng ký xét tốt nghiệp lại tại một trường THCS với một hoặc một số môn, việc học lại những môn đó, học sinh đăng ký cụ thể với nhà trường.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top