Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Có được ký nhiều lần hợp đồng lao động dưới 1 tháng?

Lê Đức - 14:04 17/03/2023

Chi tiết câu hỏi

Do tính chất công việc, công ty tôi ký hợp đồng lao động với người lao động thời hạn dưới 1 tháng, ký nhiều lần nhưng các lần ký không liên tục nhau. Ví dụ, lần 1 từ ngày 1/1 - 25/1/2022; lần 2 từ ngày 5/2 - 27/2/2022. Tôi xin hỏi, lần 3 công ty tôi ký với người lao động từ ngày 1/4 - 30/4/2022 có được không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo Điểm b Khoản 1 Điều 20 Bộ luật Lao động năm 2019, hợp đồng lao động dưới 1 tháng thuộc loại hợp đồng lao động xác định thời hạn. Khi hợp đồng này hết hạn, nếu các bên vẫn có nhu cầu tiếp tục thực hiện công việc thì phải tiến hành ký hợp đồng mới theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Bộ luật Lao động năm 2019:

- Ký hợp đồng mới trong 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động dưới 1 tháng hết hạn;

- Được ký tiếp 1 lần hợp đồng có thời hạn hoặc ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

- Được ký nhiều lần hợp đồng lao động dưới 1 tháng với những trường hợp sau: Thuê người làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước; thuê người lao động cao tuổi; thuê người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; thuê người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ được gia hạn hợp đồng đến hết nhiệm kỳ.

Không ký hợp đồng mới mà vẫn để người lao động tiếp tục làm việc: Sau 30 ngày, hợp đồng lao động dưới 1 tháng trở thành hợp đồng không xác định thời hạn.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top