Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Có được làm tròn năm công tác để hưởng trợ cấp chuyển vùng?

Ngô Thị Hà - 10:58 13/05/2022

Chi tiết câu hỏi

Ngày 4/3/2011, tôi nhận quyết định của UBND huyện M’Đrăk, tỉnh Đắk Lắk về nhận công tác tại trường tiểu học thuộc xã Cư San, là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, với thời gian công tác là 5 năm 7 tháng. Ngày 16/10/2016, tôi được chuyển về trường tiểu học thuộc xã Ea Pil, huyện M’Đrăk và công tác cho đến nay. Sau khi chuyển về trường công tác, đến ngày 28/4/2017, trường được hưởng chế độ vùng III, đến tháng 5/2021 thì hết vùng III. Số năm công tác tôi được hưởng chế độ vùng đặc biệt khó khăn là 4 năm 1 tháng. Tổng số năm công tác tại vùng đặc biệt khó khăn là 9 năm 8 tháng. Căn cứ theo Nghị định 76/2019/NĐ–CP về chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khi công tác đủ 10 năm thì được hưởng trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu. Tôi đã công tác tại vùng khó khăn được 9 năm 8 tháng, căn cứ Điều 13 thì với số năm công tác như của tôi có được làm tròn thành 10 năm không và có được hưởng trợ cấp không? Nếu không, xin giải đáp cụ thể lý do tôi không thuộc đối tượng áp dụng.

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trong đó tại Điều 8 Nghị định này đã quy định chế độ trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đồng thời, Điều 13 Nghị định này đã quy định cách tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp về thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Đắk Lắk thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Vì vậy, đề nghị bà Ngô Thị Hà liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Đắk Lắk (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top