Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Có được truy lĩnh trợ cấp thương tật?

Vũ Thị Liên - 09:20 14/09/2023

Chi tiết câu hỏi

Bố tôi sinh năm 1953, bị thương tại chiến trường năm 1973, hưởng tỷ lệ thương tật 21%. Tháng 6/2023, bố tôi được hưởng thêm 20% tỷ lệ thương tật. Do bố tôi thấy khó thở nên đi kiểm tra sức khỏe thì phát hiện còn nhiều mảnh kim khí ở đỉnh phổi trái, theo đó cơ quan có thẩm quyền kết luận bố tôi có tổng tỷ lệ thương tật là 37%. Xin hỏi, bố tôi có được truy lĩnh trợ cấp 1 lần tính từ năm 1973 đến tháng 6/2023 với tỷ lệ thương tật là 20% không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 45 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định: Trường hợp thương binh được khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với trường hợp còn sót vết thương, còn sót mảnh kim khí hoặc có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời hoặc khám giám định bổ sung vết thương và điều chỉnh chế độ, các chế độ ưu đãi đang hưởng được điều chỉnh kể từ tháng Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể sau khi giám định lại.

Như vậy, trường hợp của bà đề cập không được truy lĩnh trợ cấp thương tật.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top