Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Có hưởng đồng thời 2 khoản phụ cấp trách nhiệm?

Vũ Thị Luyến - 14:55 05/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Thông tư số 05/2005/TT-BNV quy định đối tượng được hưởng phụ cấp trách nhiệm mức 2, hệ số 0,3 là giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thuộc biên chế trả lương của các trường chuyên biệt và giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng I. Tôi xin hỏi, trường hợp giáo viên làm Tổng phụ trách Đội ở trường chuyên biệt đang được hưởng phụ cấp trách nhiệm của các trường chuyên biệt là 0,3 rồi thì có được hưởng thêm cả phụ cấp trách nhiệm cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội ở trường phổ thông hạng I nữa không, hay chỉ được hưởng 1 trong 2 đối tượng theo quy định?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b Khoản 2 Mục II Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ quy định:

"Mức 2, hệ số 0,3 áp dụng đối với: Giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thuộc biên chế trả lương của các trường chuyên biệt; giáo viên được cử làm Tổng phụ trách (chuyên trách và bán chuyên trách) Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng I".

Như vậy, trường hợp bà Vũ Thị Luyến phản ánh đã được hưởng phụ cấp trách nhiệm của các trường chuyên biệt là 0,3.

Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. Vì vậy, đề nghị bà Luyến liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Điện Biên (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top