Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Cơ quan nào cấp lại sổ lâm bạ?

Diêu Văn Thu - 11:00 07/08/2022

Chi tiết câu hỏi

Gia đình tôi có 4 ha đất đồi, trước có sổ lâm bạ, nhưng giờ không còn do bị cháy. Xin hỏi, tôi phải đi đâu xin cấp lại và có xin cấp lại được không?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo phản ánh thì gia đình ông có 4 ha đất đồi, trước có sổ lâm bạ; tuy nhiên, do thông tin ông cung cấp không rõ thông tin về việc giao đất này thực hiện ở cấp nào (cấp xã hay cấp huyện, lâm trường…), có giấy tờ cụ thể nào gia đình đang giữ có liên quan đến việc giao đất hay không… nên Bộ Tài nguyên và Môi trường không có đủ cơ sở để trả lời cụ thể.

Theo quy định hiện hành thì việc lưu trữ hồ sơ giao/cho thuê đất và cấp giấy tờ xác nhận thuộc trách nhiệm của địa phương; đối với thông tin về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ địa chính thì trách nhiệm cung cấp thông tin là của Văn phòng Đăng ký đất đai (Theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai).

Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin để ông được biết, liên hệ với UBND cấp xã, Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND cấp huyện nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top