Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH chờ đủ tuổi về hưu

Phạm Đức Hòa - 20:48 01/11/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi sinh tháng 2/1975, là viên chức, làm việc trong điều kiện lao động bình thường, đóng BHXH từ năm 2002 đến năm 2023. Xin hỏi, tôi có đủ điều kiện nghỉ hưu trong năm 2023 không và có được hưởng chính sách tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ không? Nếu chưa đủ số năm đóng BHXH thì tôi có được hưởng tiền đóng BHXH không?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu thì tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

Kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Theo quy định tại Điều 55 Luật BHXH năm 2014, được sửa đổi, bổ sung tại Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu trong điều kiện lao động bình thường: Có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%; hoặc có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế thì đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP và có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 Luật BHXH năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019).

Đối chiếu với quy định trên, ông sinh tháng 2/1975 là viên chức, làm việc trong điều kiện lao động bình thường nên chưa đủ điều kiện về tuổi để hưởng chế độ hưu trí trong năm 2023 (bao gồm cả việc thực hiện các chế độ hưu trí quy định tại Luật BHXH năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 hoặc chính sách nghỉ hưu trước tuổi được quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ).

Ông có thể tiếp tục tham gia BHXH (bắt buộc hoặc tự nguyện), hoặc bảo lưu thời gian đã đóng BHXH để đến khi đủ tuổi theo quy định thì được hưởng chế độ hưu trí.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top