Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Có thể chứng minh thời gian làm việc để xét cấp chứng chỉ hành nghề

Nguyễn Hoài Nam - 11:21 28/11/2022

Chi tiết câu hỏi

Điểm a, Khoản 4, Điều 19 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược có nội dung: "Đối với cơ sở bán lẻ thuốc: a) Ngoài việc thực hiện quy định tại Khoản 3 Điều này, trước khi hướng dẫn thực hành chuyên môn cho người đăng ký thực hành chuyên môn tại cơ sở mình, người đứng đầu cơ sở thực hành phải gửi danh sách người đăng ký thực hành chuyên môn theo Mẫu số 14 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này về Sở Y tế nơi cơ sở đó đặt trụ sở, trong đó phải nêu rõ các nội dung sau: Tên, địa chỉ cơ sở thực hành; họ và tên người đăng ký thực hành; nội dung thực hành; thời gian bắt đầu thực hành; người được giao hướng dẫn thực hành;". Khoản 5, Điều 4 (lĩnh vực dược phẩm) của Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế có nội dung: "Bãi bỏ các quy định sau đây của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Dược: Khoản 4, Điều 19" và Mẫu số 14 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017. Dựa theo Nghị định số 155/2018/NĐ-CP có thể hiểu dược sĩ phụ trách chuyên môn tại nhà thuốc không cần lập danh sách danh sách người đăng ký thực hành chuyên môn gửi lên Sở mà chỉ cần ký xác nhận thời gian thực hành theo Mẫu số 3 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP khi nhân sự đủ thời gian làm việc tại nhà thuốc. Quá trình làm việc tại nhà thuốc của tôi như sau: Nhà thuốc nơi tôi làm việc đạt GPP vào năm 2019, đến năm 2020 thì tôi được nhận vào làm việc (được ghi tên trong sổ theo dõi đào tạo nhân viên tại nhà thuốc và ký hợp đồng lao động không thời hạn). Tháng 8/2022, nhà thuốc tái thẩm định GPP và tôi vẫn làm tại nhà thuốc cho tới nay. Vừa qua, khi tôi làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề dược thì Sở Y tế từ chối cấp với lý do nhà thuốc không đăng ký tên tôi trong danh sách nhân sự từ năm 2019 đến tháng 8/2022. Xin hỏi, việc từ chối trên có đúng quy định không?

Trả lời

Sở Y tế TPHCM trả lời vấn đề này như sau:

Sở Y tế căn cứ trên hồ sơ gốc của nhà thuốc lưu tại Sở Y tế để xem xét về nơi thực hành, nội dung thực hành và thời gian thực hành ghi trên giấy xác nhận thời gian thực hành có phù hợp thực tế hay không (căn cứ trên biên bản đánh giá "Thực hành tốt của cơ sở bán lẻ thuốc" - GPP và bản kê khai danh sách nhân sự và bằng cấp chuyên môn của nhà thuốc lưu trong hồ sơ tại Sở Y tế).

Ngoài ra, người hành nghề có thể cung cấp những bằng chứng chứng minh là nhân viên đã và đang làm việc tại nhà thuốc. Qua đó, Sở Y tế sẽ trình xin ý kiến Hội đồng tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề dược để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề dược theo quy định.

Qua kiến nghị của ông, Sở Y tế sẽ có văn bản xin ý kiến Bộ Y tế về việc quy định cụ thể đăng ký thực hành chuyên môn về dược.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top