Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Có thể đề nghị hưởng lại trợ cấp mất sức lao động được không?

Trần Lưu Truyền - 09:12 05/04/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi là thương binh hạng 3/4. Năm 1974, tôi chuyển ngành và năm 1980 về nghỉ mất sức lao động. Tổng thời gian công tác là 9,5 năm. Năm 1994, tôi xin thôi hưởng chế độ mất sức lao động để chuyển sang hưởng chế độ thương binh, vậy nay tôi có được hưởng lại chế độ mất sức lao động không?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 44 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ có quy định về hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết hưởng thêm chế độ trợ cấp ưu đãi người có công.

Pháp luật về chính sách BHXH hiện hành và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP không có quy định về giải quyết hưởng lại trợ cấp mất sức lao động đối với người đã chọn thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động để hưởng trợ cấp thương binh.

Với thẩm quyền của cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH đối với người lao động, cơ quan BHXH căn cứ vào hồ sơ của người lao động và quy định của pháp luật để giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động theo đúng quy định. BHXH Việt Nam thông tin quy định của chính sách pháp luật về BHXH để ông nắm được và phối hợp thực hiện.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top