Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Đã tốt nghiệp, có được thanh toán tiền miễn, giảm học phí

Phạm Thanh Hải - 08:56 15/02/2023

Chi tiết câu hỏi

Cháu tôi học đại học ngành Dược từ năm 2016 đến nay đã tốt nghiệp. Do không biết về chính sách miễn, giảm học phí nên cháu tôi chưa làm hồ sơ đề nghị hưởng chính sách. Xin hỏi, cháu tôi có được thanh toán tiền miễn giảm học phí kể từ khi bắt đầu học hay không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Điều 2 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo quy định đối tượng áp dụng gồm sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Như vậy, trường hợp cháu ông Phạm Thanh Hải đã tốt nghiệp thì không thuộc đối tượng được thanh toán tiền miễn, giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top