Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Đất giao không đúng thẩm quyền, làm thủ tục cấp sổ thế nào?

Nguyễn Thị Thơm - 11:05 19/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi đã làm hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mảnh đất được giao trái thẩm quyền, nộp đầy đủ các loại giấy tờ về phường và phường đã nộp lên Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh quận. Tuy nhiên, hồ sơ của tôi bị trả về với lý do, thiếu biên bản về việc Công ty Cầu 7 Thăng Long bàn giao đất cho cơ quan có thẩm quyền (như quận, huyện hoặc thành phố). Năm 1994, Công ty Cầu 7 Thăng Long đã có quyết định giao cho từng cán bộ công nhân viên của Công ty - xóm Cầu 7 khu đất 5.000 m2 làm đất ở và Công ty đã bàn giao cho xã năm 1996 (nay là phường). Tôi xin hỏi, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh quận thông báo như vậy có đúng không? Nếu đúng thì Công ty Cầu Thăng Long phải bàn giao cho cơ quan nào mới đúng luật và thủ tục bàn giao bao gồm những gì, trình tự như thế nào?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Do nội dung bà hỏi liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương nơi có đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường không có đủ hồ sơ, tài liệu cụ thể để làm căn cứ trả lời cụ thể. Do đó, đề nghị bà liên hệ với Cơ quan Tài nguyên và Môi trường nơi có đất để được hướng dẫn, giải quyết bảo đảm phù hợp với thủ tục hành chính do địa phương ban hành.

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đã được giao không đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.

Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu được quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu được quy định tại Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top