Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Điều kiện bệnh binh được hưởng phụ cấp đặc biệt

Nguyễn Trọng Tấn - 08:45 03/11/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi nhập ngũ tháng 3/1996. Từ tháng 1/2013 đến nay tôi bị viêm cầu thận mãn suy thận, ghép thận, sau ghép thận, suy thận giai đoạn 2 mãn tính, polip túi mật, HCV+, suy thận mãn giai đoạn 4 phải lọc máu chu kỳ. Tháng 8/2020, tôi nghỉ theo chế độ bệnh binh với tỷ lệ tổn thương cơ thể 93% vĩnh viễn. Xin hỏi, tôi có được hưởng phụ cấp đặc biệt và trợ cấp người phục vụ hay không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 2, Điều 51 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định như sau:

… Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên với bệnh tật đặc biệt nặng là: Cụt hoặc liệt hai chi trở lên; mù hoàn toàn hai mắt; tâm thần nặng dẫn đến không tự lực được trong sinh hoạt được hưởng phụ cấp đặc biệt hằng tháng theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 27 Pháp lệnh.

Vì vậy, theo nội dung ông trình bày, biên bản giám định y khoa của ông nêu lên với các bệnh (viêm cầu thận mãn suy thận, ghép thận, sau ghép thận suy thận giai đoạn 2 mãn tính, polip túi mật, HVC+) không thuộc danh mục quy định nêu trên nên không đủ điều kiện hưởng phụ cấp đặc biệt.

Trợ cấp người phục vụ được quy tại Điểm b, Khoản 1, Điều 27 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14, cụ thể như sau: Trợ cấp người phục vụ đối với bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình.

Đề nghị ông căn cứ theo quy định nêu trên liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đang cư trú để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top