Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Điều kiện Bí thư đoàn cấp xã được tiếp nhận làm viên chức

Lê Anh Trí - 07:05 11/09/2023

Chi tiết câu hỏi

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP đã quy định các trường hợp được xem xét tiếp nhận vào làm viên chức căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Tôi xin hỏi, trường hợp là Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, là cán bộ cấp xã nhưng không thuộc vị trí việc làm thì có được tiếp nhận không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 13 Nghị định 115/2020/NĐ-CP đã quy định về tiếp nhận vào làm viên chức. Theo đó, trường hợp Bí thư đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định Điều 13 Nghị định 115/2020/NĐ-CP thì được xem xét tiếp nhận vào làm viên chức.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top