Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề chẩn đoán hình ảnh

Lâm Thái - 08:26 17/02/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, bác sĩ đa khoa muốn theo chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh thì cần những gì để được cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ chẩn đoán hình ảnh?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Để được cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ chẩn đoán hình ảnh thì cần các điều kiện: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa; chứng chỉ định hướng chuyên khoa 6 tháng trở lên tuyển sinh trước 7/9/2019; 18 tháng thực hành về chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh; có bằng tốt nghiệp nội trú, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 về chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top