Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Điều kiện hưởng phụ cấp kiêm nhiệm tại cấp xã

Lê Văn Ngoan - 15:05 05/07/2024

Chi tiết câu hỏi

Ông A là Bí thư Đảng ủy xã kiêm Chủ tịch HĐND xã B, biên chế được giao của xã B là 23 người. Tháng 1/2022, ông D, Chủ tịch UBND xã chết (xã chỉ còn 22 người). Đến tháng 1/2023, xã B mới kiện toàn đủ 23 biên chế. Tôi xin hỏi, trong thời gian khuyết chủ tịch UBND xã thì ông A có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã quy định rõ việc kiêm nhiệm chức vụ, chức danh.

Theo đó, cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức vụ, chức danh mà giảm được 1 người trong số lượng quy định tối đa thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm. Tuy nhiên, trong trường hợp khuyết Chủ tịch UBND xã do chưa kiện toàn chức danh Chủ tịch thì không tính là giảm số lượng theo quy định.

Vì vậy, trong trường hợp này ông A không được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top