Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Điều kiện mở phòng khám tư vấn dinh dưỡng

Đào Thanh Thiêm - 09:40 12/11/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi là điều dưỡng hạng III, đã có chứng chỉ hành nghề và mới học thêm chứng chỉ dinh dưỡng. Xin hỏi, tôi muốn mở phòng khám tư vấn dinh dưỡng tại nhà thì có được không? Nếu được thì cần làm những gì?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 11 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 109/2016/NĐ-CP thì đối với các phòng khám chuyên khoa dưới đây, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật còn phải đáp ứng các điều kiện như sau:

Phòng khám dinh dưỡng: Là bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng hoặc bác sĩ đa khoa và có chứng chỉ đào tạo về chuyên khoa dinh dưỡng hoặc bác sĩ y học dự phòng và có chứng chỉ đào tạo về chuyên khoa dinh dưỡng hoặc cử nhân chuyên ngành dinh dưỡng hoặc bác sĩ y học cổ truyền và có chứng chỉ đào tạo về chuyên khoa dinh dưỡng hoặc cử nhân y khoa và có chứng chỉ đào tạo về chuyên khoa dinh dưỡng hoặc y sĩ và có chứng chỉ đào tạo về chuyên khoa dinh dưỡng.

Như vậy ông Đào Thanh Thiêm là điều dưỡng thì không đủ điều kiện để là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top