Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Điều kiện thân nhân thương binh được trợ cấp tuất hằng tháng

Nguyễn Thị Tân - 09:55 07/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Chồng tôi tham gia cách mạng, là thương binh loại 3, tỷ lệ thương tật 51%, mất sức lao động 75%, hưởng chế độ mất sức lao động. Năm 2021, chồng tôi xin chuyển hưởng từ chế độ mất sức lao động sang chế độ thương binh. Chồng tôi đã mất năm 2023. Xin hỏi, tôi có được hưởng tiền tuất hằng tháng và BHYT không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Điều 25 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, trường hợp thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (sau đây gọi tắt là thương binh) có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên thì thân nhân (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng) được hưởng chế độ BHYT.

Khi thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% chết thì thân nhân (trường hợp là vợ hoặc chồng thì phải đủ tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động) được hưởng chế độ tiền tuất hằng tháng.

Do đó, thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 51% thì thân nhân không được hưởng chế độ BHYT, khi chết thì vợ không được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định.

Đối với chế độ của thân nhân người hưởng chế độ mất sức lao động chết, đề nghị bà liên hệ với cơ quan BHXH để được trả lời theo thẩm quyền.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top