Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Điều kiện xác nhận liệt sĩ

Lò Thị Tuyết - 10:05 04/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Chồng tôi nguyên là đồn phó Đồn Biên phòng Nà Bủng, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, hy sinh từ tháng 10/2019. Tháng 5/2020, Bộ Quốc phòng đã có công văn kèm theo hồ sơ gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để trình Chính phủ truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công, nhưng đến nay chồng tôi vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ. Tôi đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trường hợp của chồng tôi.

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Việc xem xét, công nhận liệt sĩ đối với ông Lò Thanh Chuyên (chồng của bà Lò Thị Tuyết) đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, trả lời Bộ Quốc phòng tại công văn số 870/BLĐTBXH-CNCC ngày 6/3/2024.

Theo đó, địa bàn nơi ông Lò Thanh Chuyên công tác không phải là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BNV ngày 4/5/2007 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ.

Do đó, ông Chuyên không đủ điều kiện công nhận liệt sĩ theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ:

"Điều 17. Điều kiện xác nhận liệt sĩ

1. Người hy sinh thuộc một trong các trường hợp sau được xem xét xác nhận là liệt sĩ:

... g) Do ốm đau, tai nạn trong khi đang làm nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật".

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top