Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Đo đạc địa chính không đúng hiện trạng, xử lý thế nào?

Vũ Thị Hồng N. - 10:43 26/09/2023

Chi tiết câu hỏi

Tháng 7/2023, tôi được thông tin về việc đi nhận lô thửa đất để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong khi tôi không biết công ty tài nguyên và môi trường đến nhà tôi đo đạc vào lúc nào. Khi tôi nhận lô thửa thì phát hiện thửa đất trên bản đồ địa chính đo không đúng với hiện trạng nhà tôi đang sử dụng. Tôi đã nhiều lần đề nghị đoàn đo đạc đến nhà tôi kiểm tra lại, đo lại nhưng đoàn đo đạc không đi. Do thửa đất trên bản đồ địa chính mới đo này không đúng với hiện trạng sử dụng thực tế của gia đình, nên tôi chưa làm thủ tục đăng ký kê khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét để đoàn đo đạc công ty tài nguyên môi trường đến nhà tôi kiểm tra, xác định, đo đạc lại ranh giới đất cho đúng hiện trạng nhà tôi đang sử dụng để gia đình tôi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và để không xảy ra tranh chấp về sau.

Trả lời

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng trả lời vấn đề này như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH MTV Tài nguyên Môi trường MN. đang thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn phường nơi bà N. sinh sống, thuộc công trình hoàn thiện hồ sơ địa chính thành phố Bảo Lộc đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 21/4/2022.

Hiện nay, đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành công tác kê khai, đăng ký nhận đất.

Theo quy định tại Điểm 3.1 Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính, thì:

"3.2. Sau khi bản đồ địa chính được nghiệm thu cấp đơn vị thi công, đơn vị đo đạc in Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất theo mẫu quy định tại Phụ lục số 12 kèm theo Thông tư này và giao cho người sử dụng đất để kiểm tra, xác nhận, kê khai đăng ký đất đai theo quy định và nộp lại cùng hồ sơ đăng ký đất đai để làm cơ sở nghiệm thu bản đồ địa chính. Trường hợp phát hiện trong kết quả đo đạc địa chính thửa đất có sai sót thì người sử dụng đất báo cho đơn vị đo đạc kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung".

Khi nhận được phản ánh của bà N., Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo đơn vị thi công phối hợp với chính quyền địa phương và các hộ dân có liên quan để xác định lại ranh giới và đo đạc lại theo quy định.

Thời gian tới sẽ xem xét để xử lý. Trường hợp có tranh chấp, không xác định được ranh giới thì sẽ hướng dẫn người dân, chính quyền địa phương giải quyết theo quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top