Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Đơn vị nào cấp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp thư viện?

Lê Lan - 22:45 05/01/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi là nhân viên thư viện trường tiểu học. Theo quy định muốn giữ hạng hay thăng hạng thì nhân viên thư viện phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. Xin hỏi, trường nào được đào tạo chứng chỉ chức danh nghề nghiệp thư viện? Trường Cao đẳng có được quyền cấp chứng chỉ này không? Theo quy định, trình độ đào tạo của Thư viện viên hạng II, III là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp. Xin hỏi, trong trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác và bằng trung cấp thư viện thì có được thi thăng hạng III và hạng II không?

Trả lời

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng và triển khai chương trình đào tạo chứng chỉ chức danh nghề nghiệp Thư viện viên. Bộ đã giao cho Đại học Văn hóa Hà Nội và Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện.

Để đảm bảo "Người làm công tác thư viện có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với hoạt động thư viện" theo quy định của Luật Thư viện năm 2019 (điểm d, khoản 1, Điều 18) và Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện, tại Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 1/7/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện đã quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng II (Điểm a, khoản 2, Điều 5): "…Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác phải có 2 chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp"; và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh thư viện viên hạng III (điểm a, khoản 2, Điều 6): "…Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp".

Căn cứ các quy định nêu trên, đối với trường hợp cá nhân có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác, có bằng trung cấp thư viện, đề nghị cơ quan quản lý căn cứ nội dung chương trình đào tạo của các trường, bảng điểm chi tiết của các cá nhân để xem xét, xác định bằng tốt nghiệp trung cấp thư viện có đáp ứng các yêu cầu kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện để thi thăng Hạng II và Hạng III, đảm bảo quyền lợi và khuyến khích người làm công tác thư viện được tuyển dụng vào các vị trí việc làm đúng theo quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top