Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Giáo viên cao đẳng có được xét chuyển sang dạy THCS?

Lê Yến Nhi - 10:13 19/11/2021

Chi tiết câu hỏi

Tôi đã thi và trúng tuyển biên chế giáo viên Tiếng Anh tại một trường cao đẳng ở TPHCM. Sắp tới tôi muốn xin chuyển về làm giáo viên dạy môn Tiếng Anh tại trường trung học cơ sở (THCS) ở tỉnh Bình Định. Xin hỏi, trường hợp của tôi có được xét chuyển đơn vị công tác không? Nếu được thì tôi có cần chuẩn bị thêm văn bằng và chứng chỉ nào nữa không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b Khoản 1 Điều 31 Luật Viên chức 2010 quy định “người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó”. Để được giảng dạy trong trường THCS và được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS, bà Nhi phải đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường THCS công lập.

Trường hợp bà Nhi được chuyển sang dạy cấp THCS và đạt các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS thì được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS tương ứng thông qua hình thức xét chuyển.

Việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các quy định khác có liên quan. Theo đó, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền phân cấp.

Đề nghị bà liên hệ với cấp có thẩm quyền theo phân cấp tại địa phương để được hướng dẫn chi tiết.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top