Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Giáo viên dạy nhiều điểm trường, tính phụ cấp vùng khó khăn thế nào?

Trần Đình Lâm - 10:30 06/06/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi dạy môn Giáo dục thể chất tại trường tiểu học. Trường tôi có 2 điểm trường thuộc khu vực III và 2 điểm trường không thuộc khu vực III. Xin hỏi, tôi có được hưởng 100% chế độ vùng khó khăn hay là tính theo tiết dạy tại từng điểm trường? Nếu tính theo tiết dạy thì theo quy định nào?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Chính sách đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ.

Theo đó, đối với nhà giáo đạt từ 50% định mức giờ giảng trong tháng trở lên thì được tính cả tháng; thời gian nghỉ hè được hưởng lương đối với nhà giáo theo chế độ quy định của cơ quan có thẩm quyền thì được tính hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi theo nghề.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top