Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Hóa đơn ghi sai các chỉ tiêu không bắt buộc, xử lý thế nào?

Nguyễn Thị Diệu Dung - 09:22 24/05/2022

Chi tiết câu hỏi

Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về việc xử lý hóa đơn đã lập có sai sót đối với các chỉ tiêu bắt buộc như tên, địa chỉ, mã số thuế, diễn giải hàng hóa, đơn giá... Tuy nhiên Nghị định không hướng dẫn xử lý sai sót đối với các chỉ tiêu không bắt buộc như hình thức thanh toán, tỷ giá... Tôi xin hỏi, vậy hóa đơn đã lập ghi sai các chỉ tiêu không bắt buộc thì phải xử lý như thế nào (cả trường hợp hóa đơn đã giao cho người mua và trường hợp hóa đơn đã lập chưa giao cho người mua)? Nếu trên mẫu hóa đơn có các chỉ tiêu không bắt buộc thì khi lập có được bỏ trống các chỉ tiêu đó không?

Trả lời

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp để phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình, bên bán đã tạo mẫu hóa đơn điện tử có thêm các nội dung khác với nội dung hướng dẫn từ Khoản 1 đến Khoản 13, Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, thì khi lập hóa đơn điện tử bên bán phải thể hiện đầy đủ các nội dung trên hóa đơn điện tử.

Trường hợp bên bán lập hóa đơn điện tử, đã được cấp mã của cơ quan thuế, nếu phát sinh sai sót thì thực hiện xử lý theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Đối với các sai sót về tỷ giá hay hình thức thanh toán thì bên bán căn cứ thực tế phát sinh để lựa chọn xử lý theo Khoản 1 hoặc Điểm b, Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top