Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Học sinh ở xã nông thôn mới có được miễn giảm học phí?

Nguyễn Hoàng Bá - 11:05 02/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Con tôi là người dân tộc Khmer, cư trú ở xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Xã Loan Mỹ vừa được công nhận xã nông thôn mới. Xin hỏi, con tôi có được miễn giảm học phí không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP thì đối tượng giảm 70% học phí gồm: Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3 Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính về phê duyệt danh sách xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 đã quy định: Các xã khu vực III, khu vực II đã được phê duyệt tại Quyết định này nếu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực III, khu vực II kể từ ngày Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới có hiệu lực.

Như vậy, trường hợp con ông Nguyễn Hoàng Bá là người dân tộc thiểu số Khmer ở xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long (xã đã được công nhận nông thôn mới) thì không được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top