Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Học sinh THCS ở xã Minh Thuận (Kiên Giang) được miễn học phí từ năm học 2022-2023

Phạm Ngọc Trai - 21:41 09/02/2023

Chi tiết câu hỏi

Xã Minh Thuận thuộc huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang được công nhận là xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang giai đoạn 2021 - 2025 theo Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Có ý kiến cho rằng đây chỉ là xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang chứ không phải xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển nên học sinh phổ thông của xã Minh Thuận không được miễn học phí theo khoản 8 Điều 15 Nghị định 81/2021/NĐ-CP. Nguyên nhân vì trong nội dung quy định tại khoản 8 Điều 15 Nghị định 81/2021/NĐ-CP, cụm từ "xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển" không có dấu phẩy (,) giữa từ "bãi ngang" và "ven biển". Tôi xin hỏi, học sinh phổ thông của xã Minh Thuận thuộc huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang có được miễn học phí theo khoản 8 Điều 15 của Nghị định 81/2021/NĐ-CP không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Phụ lục II kèm theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025 thì xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang thuộc danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Như vậy, học sinh THCS ở xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang được miễn học phí từ năm học 2022 – 2023 theo quy định tại khoản 8 Điều 15 Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top