Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Hướng dẫn chuyển hạng giáo viên THCS từ cũ sang mới

Vũ Thái Sơn - 10:47 07/06/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi sinh tháng 4/1968, vào ngành Giáo dục và tham gia BHXH liên tục từ tháng 9/1992, hiện là giáo viên THCS hạng III, mã số V.07.04.12, bậc 10/10; hệ số 4,89, phụ cấp vượt khung 5% từ tháng 1/2021. Tôi có bằng tốt nghiệp đại học Sư phạm Toán (tháng 6/2019) và chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng II (tháng 8/2019), đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Xin hỏi, trường hợp của tôi khi chuyển chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS mới thì xếp hạng và hệ số lương như thế nào?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Việc bổ nhiệm và xếp lương giáo viên THCS thực hiện theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT. Theo đó, giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.12) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32) và được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 nếu đạt các tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32).

Nếu ông Vũ Thái Sơn đã đạt các tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II thì ông có thể đăng ký để dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II khi cấp có thẩm quyền tổ chức.

Ông Sơn xem thêm tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp quy định tại Điều 3 Thông tư số 34/2021/TT-BGDĐT ngày 30/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập để chuẩn bị đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top